چاپ روی بوم

فایل تصویر مورد نظر خود را بارگزاری نمائید!

ابعاد تابلوی مورد نظر خود را انتخاب کنید! (بر حسب سانتیمتر)

چنانچه قصد سفارش تابلوی دیگری را دارید، پس از افزودن این محصول به سبد خرید بر روی گزینه «چاپ روی بوم» کلیک نمائید!

نحوه تحویل سفارشات *

منطقه مورد نظر خود را انتخاب نمایید! (تنها هزینه پیک محاسبه خواهد شد)

اطلاعات بیشتر

ابعاد

مربع, مستطیل