چاپ کارت ویزیت

در دست تعمیر

انتخاب نوع کارت *

طراحی

آیا برای چاپ کارت ویزیت به طراحی نیاز دارید؟

تصویر یا فایل طرح خود را بارگذاری نمائید!

اطلاعات مورد نظر برای چاپ روی کارت را بارگذاری کرده یا در کادر زیر وارد نمائید!

نحوه تحویل سفارشات *

منطقه مورد نظر خود را انتخاب نمایید! (تنها هزینه پیک محاسبه خواهد شد)

توضیحات تکمیلی

اطلاعات بیشتر

شکل کارت

مستطیلی