بنر ترحیم F-403

اطلاعات بنر

نام مخاطب (بنر به چه‌کسی تقدیم می‌شود؟) *

نسبت فرد متوفی با مخاطب (مثلاً پدر، برادر و ...) *

نام اهدا کننده (نام فرد یا مجموعه سفارش دهنده بنر) *

متن مورد نظر خود را انتخاب نمایید! *

یکی از پیام‌های پیشنهادی را انتخاب نمایید! *

متن دلخواه خود را وارد نمایید! *

ویژگی‌های فنی بنر

طول بنر خود را انتخاب کنید! *

نحوه تحویل سفارشات

بنر آماده چگونه به دست شما برسد؟ *

منطقه مورد نظر خود را انتخاب نمایید! (تنها هزینه پیک محاسبه خواهد شد) *

■ مبلغ 150.000 ریال به عنوان هزینه نصب به مبلغ ارسال اضافه می شود !

منطقه مورد نظر خود را انتخاب نمایید! (هزینه پیک و نصب آن محاسبه خواهد شد) *

چنانچه نیاز به درج توضیحاتی تکمیلی دارید، آن را وارد نمایید!

■ تحویل ۲تا۵ ساعت پس از تایید طرح
شناسه محصول: بنر ترحیم F-403 دسته:

اطلاعات بیشتر

ویژگی بنر

افقی